Το μήνυμα των μελών του Δ.Σ. για τον κατώτατο μισθό (video)

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 τέθηκε σε εφαρμογή το περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022. Ως γνωστό, σύμφωνα με το διάταγμα, από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα €940 μηνιαίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο των ακαθάριστων ασφαλιστέων απολαβών των ποδοσφαιριστών. Όπως επίσης καθορίζεται από το διάταγμα, ποδοσφαιριστές οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου του 2023 δεν θα έχουν ακόμα συμπληρώσει έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, επιτρέπεται να αμείβονται, μέχρι τη συμπλήρωση έξι συνεχών μηνών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, με €885 μηνιαίως. Μετά τη συμπλήρωση των έξι αυτών μηνών, ο κατώτατος επιτρεπόμενος μισθός θα είναι το ποσό των €940.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών θεωρεί κομβικής σημασίας το συγκεκριμένο διάταγμα για τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες, καθώς και το σύνολο του κυπριακού ποδοσφαίρου και με σχετική επιστολή που απέστειλε προς τις ομάδες/εταιρίες φέρει σε γνώση την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το εργατικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΠΑ.Σ.Π. πραγματοποιεί σχετική εκστρατεία ενημέρωσης όσον αφορά τον εθνικό κατώτατο μισθό. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Γιώργος Μερκής, καθώς και τα μέλη Νικόλας Εγγλέζου, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Ανδρέας Παχίπης, Γιάννης Ευσταθίου και Ανδρέας Χριστοδούλου, έστειλαν τα κατάλληλα μηνύματα στην κάμερα του ΠΑ.Σ.Π. Ένα από τα κεντρικά μηνύματα που προβάλλεται στο σχετικό φιλμάκι είναι ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και οι εργοδότες τους έχουν μεταξύ τους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ