Τιμητική πλακέτα στον κ. Ανδρέα Σμυρίλλη

Tο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EAK πραγματοποίησαν την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Αθλητικού Συντάκτη, στους κήπους της Carlsberg, στα Λατσιά.

Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π., Σπύρος Νεοφυτίδης, ο οποίος τίμησε τον διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Ανδρέα Σμυρίλλη, που θα αφυπηρετήσει τον Δεκέμβριο.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ