Σημαντική ενημέρωση για τον κατώτατο μισθό

Εν’ όψει της εφαρμογής, από την 1η Ιανουαρίου 2023, του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ο ΠΑΣΠ επιθυμεί να ενημερώσει τους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες μέλη του τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το Διάταγμα, από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα €885 ακαθάριστα μηνιαίως για τους πρώτους 6 μήνες απασχόλησης και στα €940 ακαθάριστα μηνιαίως για τους επόμενους μήνες απασχόλησης.

2. Για ποδοσφαιριστές οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου του 2023 δεν θα έχουν ακόμα συμπληρώσει 6 μήνες συνεχούς απασχόλησης στο ίδιο σωματείο, θα επιτρέπεται στο σωματείο να τους αμείβει με €885 ακαθάριστα μηνιαίως, μέχρι τη συμπλήρωση αυτών των 6 μηνών. Μετά τη συμπλήρωση των 6 μηνών απασχόλησης όμως, ο κατώτατος επιτρεπόμενος μισθός θα είναι το ποσό των €940 ακαθάριστα μηνιαίως.

3. Αν για παράδειγμα ένας ποδοσφαιριστής ξεκίνησε στο σωματείο του το καλοκαίρι του 2022 και η πρώτη του πληρωμή ήταν τον Αύγουστο του 2022, αυτό σημαίνει ότι ο 6ος μήνας απασχόλησης του συμπληρώνεται στο τέλος Ιανουαρίου 2023. Για τον Ιανουάριο 2023 ο μισθός του θα ανέρχεται τουλάχιστον στα €885 ακαθάριστα ενώ από το Φεβρουάριο και μετά το σωματείο θα υποχρεούται να του καταβάλλει τουλάχιστον €940 ακαθάριστα μηνιαίως.

4. Το Διάταγμα έχει πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια που θα είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, ανεξαρτήτως αν αυτά υπογράφτηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2023.

5. Η απόφαση της ΚΟΠ του καλοκαιριού του 2022 για κατώτατο μισθό ύψους €150 μηνιαίως, καθίσταται άνευ ισχύος αφού είναι πλέον αντίθετη με τις πρόνοιες του Διατάγματος.

6. Καλείστε όπως, κατά την υπογραφή συμβολαίων εργοδότησης, βεβαιώνεστε ότι η αναγραφόμενη αμοιβή σας δεν είναι χαμηλότερη των πιο πάνω αναφερόμενων ποσών. Δηλαδή τουλάχιστον €885 ακαθάριστα μηνιαίως για τους πρώτους 6 μήνες και τουλάχιστον €940 ακαθάριστα μηνιαίως από τον 7ο μήνα και μετά.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ