Προθεσμία ένταξης ποδοσφαιριστών στο Ασφαλιστικό Σχέδιο του ΠΑ.Σ.Π.

Το Σχέδιο Ασφαλιστικής Κάλυψης του ΠΑ.Σ.Π. θα παραμείνει ανοικτό για προσθήκες ποδοσφαιριστών με τα υφιστάμενα ασφάλιστρα, ΜΟΝΟ μέχρι και τις πιο κάτω ημερομηνίες:

12 Οκτωβρίου 2017: Για Ενήλικες ποδοσφαιριστές
14 Νοεμβρίου 2017: Για ποδοσφαιριστές U-19 μέχρι U-6

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του συνδέσμου 22466508/9, 99497776 και 97877467.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ