Καταγγελία ποδοσφαιριστών για παρατυπίες στα συμβόλαια, προειδοποιεί η FIFPro

Ο ΠΑ.Σ.Π. καλεί τους ποδοσφαιριστές και αντιπροσώπους παικτών να είναι προσεκτικοί και ενήμεροι για τις διατάξεις του νόμου.

Ο ΠΑ.Σ.Π. έγινε πρόσφατα δέκτης καταγγελιών από ξένους και Κύπριους ποδοσφαιριστές ότι δεν τους δόθηκαν ούτε πρωτότυπα αλλά ούτε και αντίγραφα δεόντως και ορθά υπογραμμένων συμφωνιών που υπέγραψαν με τα σωματεία τους.

Καλούμε όλους τους ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα τους διαμεσολαβητές / αντιπροσώπους ποδοσφαιριστών να διασφαλίζουν ότι κατέχουν δεόντως και πλήρως υπογραμμένα πρωτότυπα ή έστω αντίγραφα των διαφόρων συμφωνιών που υπογράφουν οι ποδοσφαιριστές με τα σωματεία. Να είναι δηλαδή υπογραμμένες όχι μόνο από τον ποδοσφαιριστή αλλά και από τα δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για να υπογράφουν εκ μέρους του σωματείου (συνήθως πρόεδρος και γραμματέας) και να φέρουν τη σφραγίδα του σωματείου.

Η μη παραχώρηση πρωτότυπων αντιγράφων είτε του ενιαίου συμβολαίου και της συμπληρωματικής συμφωνίας, αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας και όλες οι υπογεγραμμένες συμφωνίες πρέπει να εκδίδονται εις τριπλού (από ένα αντίγραφο για το κάθε μέρος, σωματείο-ομοσπονδία-ποδοσφαιριστής). Αυτό ισχύει και για τις συμπληρωματικές συμφωνίες που συνάπτουν οι ποδοσφαιριστές με τα σωματεία.

Ο ΠΑ.Σ.Π. έχει ήδη λάβει γνωστοποίηση από τη FIFPro ότι η τελευταία θα προειδοποιήσει -σχετικά με τις πιο καταγγελίες- τις χώρες-μέλη της που έχουν ποδοσφαιριστές που προτίθενται να υπογράψουν συμβόλαιο στην Κύπρο.

Καλούμε όλους τους διαμεσολαβητές / αντιπροσώπους ποδοσφαιριστών να επικοινωνούν με το νομικό τμήμα του ΠΑ.Σ.Π. για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, πριν συνάψουν οποιαδήποτε συμφωνία.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ