Μπορείτε να κατεβάσετε την Παρουσίαση της έρευνας κάνοντας κλικ πιο κάτω:

ΕΡΕΥΝΑ (POWER POINT)