Ενιαίο Συμβόλαιο Εργοδότησης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών χωρίς την έγκριση του ΠΑ.Σ.Π.

Η ΚΟΠ εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο με την οποία κοινοποίησε το αναθεωρημένο, όπως το περιγράφει, Ενιαίο Συμβόλαιο Εργοδότησης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών. Το οποίο αποτελείται από το κωδικοποιημένο συμβόλαιο, στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές από τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές, και τη συμφωνία εργοδότησης, στην οποία αναγράφονται όροι όπως τη διάρκεια της εργοδότησης και την αμοιβή του ποδοσφαιριστή.

Όπως αναγράφεται στον όρο 2.1 της συμφωνίας εργοδότησης, το Ενιαίο Συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΚΟΠ και του ΠΑ.Σ.Π.

Ο ΠΑ.Σ.Π. δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτό ουδόλως αληθεύει. Από το καλοκαίρι του 2020 και μετά, η ΚΟΠ εκδικητικά και επανειλημμένα τροποποιεί το Ενιαίο Συμβόλαιο μονομερώς, χωρίς τη συγκατάθεση ή γνώση του ΠΑ.Σ.Π. και με μοναδική έγνοια τον περιορισμό δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών. Με σκοπό την τιμωρία του ΠΑ.Σ.Π. επειδή κατά την πρώτη διακοπή των πρωταθλημάτων συνεπεία της πανδημίας, οι ποδοσφαιριστές δεν αποδέχτηκαν τις ετσιθελικές, εκβιαστικές και σε πλήρη σύγκρουση με τις οδηγίες της FIFA, απαιτήσεις της ΚΟΠ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ