Συμμετοχή στις Αξιολογήσεις Υποτροφιών ΠΑ.Σ.Π. 2023