Τρίμηνη φυλάκιση και πρόστιμο πάνω από 5000 ευρώ για όσους δεν σέβονται τους παίκτες

Ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες ή με πρόστιμο μέχρι και 5.125 ευρώ προνοεί ο σχετικός νόμος, για όσους εργοδότες δεν κοινοποιούν στους υπαλλήλους τους τούς όρους της επαγγελματικής τους συνεργασίας.

Αυτό ισχύει και για τους εργοδότες στο ποδόσφαιρο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι παράγοντες των συλλόγων.

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων, σε χθεσινή (25/08) επιστολή του προς τα μέλη του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, με την οποία το συνδικαλιστικό σώμα των ποδοσφαιριστών προειδοποιεί τους παίκτες για τους κινδύνους.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Τις τελευταίες μέρες έχει περιέλθει στην αντίληψη του ΠΑΣΠ ότι κάποιοι από εσάς υπογράψατε συμφωνίες εργοδότησης χωρίς να κρατήσετε όμως κάποιο πρωτότυπο ή αντίγραφο των υπογραμμένων συμφωνιών. Όλα τα πρωτότυπα και τυχόν αντίγραφα παρέμειναν, ανεξαρτήτως λόγου, στην κατοχή των σωματείων.

Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν νοείται να μην λαμβάνει στην κατοχή του ένα πρωτότυπο της συμφωνίας εργοδότησης του, άμεσα με την υπογραφή της. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ δεν επιλαμβάνεται καμιάς διαφοράς μεταξύ ποδοσφαιριστή και σωματείου αν δεν βρίσκεται πρώτα κατατεθειμένη στην ΚΟΠ η συμφωνία εργοδότησης. Για να αποδεχτεί η ΚΟΠ την κατάθεση μιας τέτοιας συμφωνίας είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να παρουσιαστεί ένα πρωτότυπό της. Συνεπώς, ποδοσφαιριστές που δεν έχουν στην κατοχή τους τέτοια πρωτότυπα δεν μπορούν να προσφύγουν στην ΕΕΔ αν, κατά παράβαση της συμφωνίας, το σωματείο αποφασίσει, μετά την υπογραφή της, να μην προχωρήσει στην εργοδότηση τους και δεν καταθέσει τη συμφωνία στην ΚΟΠ.

Με την παρούσα καλούνται τα μέλη μας που δεν έχουν στην κατοχή τους δεόντως υπογραμμένα πρωτότυπα των επαγγελματικών συμβολαίων τους να επικοινωνήσουν άμεσα με τα σωματεία τους με σκοπό να λάβουν τα σχετικά πρωτότυπα.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργοδοτουμένου, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, να τους παρέχεται από τον εργοδότη, δεόντως υπογραμμένη η συμφωνία εργοδότησής τους (Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμος του 2000 (Ν.100(Ι)/2000).

Παράβαση της πιο πάνω νομοθεσίας συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 3 μήνες ή με πρόστιμο μέχρι και ?5.125 ή και με τις δύο ποινές.

Στις περιπτώσεις σωματείων και εταιρειών ποδοσφαίρου, φέρουν προσωπική ευθύνη και είναι υπόλογοι στις πιο πάνω ποινές και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους οι οποίοι γνώριζαν και/ή ανέχτηκαν τη διάπραξη του αδικήματος».

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ