Συμβόλαια σε παίκτες για μερικά ευρώ ετησίως – Τι να προσέξετε!

Συμβόλαια που προνοούν απολαβές μέχρι και… 1 ευρώ ετησίως συνάπτουν ποδοσφαιρικά σωματεία με ποδοσφαιριστές. Τα συμβόλαια αυτά γίνονται από ομάδες για να αποφύγουν υποχρεώσεις, ωστόσο, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την επαγγελματική καριέρα των μελών του ΠΑ.Σ.Π.

Στις ακόλουθες γραμμές παραθέτουμε τις θέσεις μας σε σχέση με το θέμα, με απώτερο στόχο οι ποδοσφαιριστές μέλη μας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο την καριέρα τους:

Περιήλθαν πρόσφατα στην αντίληψή μας ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά σχετικά με την υπογραφή επαγγελματικών συμβολαίων. Για αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων αλλά και για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων σας, σας εφιστούμε την προσοχή στα πιο κάτω:

1. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και δεν πρέπει ποτέ να αποδέχεστε την υπογραφή πέραν του ενός συμβολαίου εργοδότησης.

2. Σε περίπτωση όμως υπογραφής επιπρόσθετης ή συμπληρωματικής, του συμβολαίου εργοδότησης, συμφωνίας να βεβαιώνεστε και να απαιτείτε απόδειξη από το σωματείο ότι αυτή η συμφωνία κατατέθηκε στην ΚΟΠ.

3. Σε καμιά περίπτωση να μην αποδέχεστε όπως μέρος των συμφωνημένων απολαβών σας προβλέπεται από συμφωνίες εκμετάλλευσης εμπορικών δικαιωμάτων (image rights). Αυτές οι συμφωνίες δεν είναι συμφωνίες εργοδότησης αλλά εμπορικές συμφωνίες και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Ε.Ε.Δ.) της ΚΟΠ.

4. Σε καμιά περίπτωση να μην υπογράφετε συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλα από σωματείο ή εταιρεία εξουσιοδοτημένη από την ΚΟΠ να διαχειρίζεται κάποιο σωματείο.

5. Απαγορεύεται να δηλώνεστε ερασιτέχνες, ενώ στην πραγματικότητα θα αμείβεστε για τις υπηρεσίες σας. Αυτό συνιστά σοβαρότατο παράπτωμα δυνάμει των κανονισμών των ΚΟΠ και ΦΙΦΑ τιμωρητέο με αυστηρότατο πρόστιμο και μακρά απαγόρευση συμμετοχών. Περαιτέρω, σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης πληρωμής των δεδουλευμένων σας δεν θα έχετε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε από την Ε.Ε.Δ.

6. Ουδέποτε να συναινείτε σε απόκρυψη από την ΚΟΠ και τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές του πραγματικού ύψους των απολαβών σας. Κάτι τέτοιο συνιστά, καταρχάς, φοροδιαφυγή και ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω, αν ποτέ χρειαστείτε πληρωμή επιδόματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, π.χ. επίδομα ασθενείας μετά από κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή επίδομα ανεργίας μετά τη λήξη του συμβολαίου σας και μέχρι την εξεύρεση νέου συμβολαίου, το ποσό στο οποίο θα δικαιούστε θα είναι δραματικά χαμηλότερο του ποσού που θα δικαιούσασταν βάσει της πραγματικής μισθοδοσίας σας.

7. Όλοι οι ποδοσφαιριστές των οποίων έληξαν τα συμβόλαια με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2014 – 2015 και νοουμένου ότι η εργοδότηση τους διήρκησε περισσότερο από έξι μήνες, έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για επίδομα ανεργίας. Νοουμένου ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, θα είναι δικαιούχοι επιδόματος μέχρι να βρουν νέα εργοδότηση ή σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι και έξι μήνες.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ