Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να καταγγείλουν μη πληρωμή των μισθών τους!

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται λόγω μεγάλου αριθμού παραπόνων και καταγγελιών που έγιναν στον ΠΑ.Σ.Π. πρόσφατα από ποδοσφαιριστές της Α’ και Β’ Κατηγορίας για μη πληρωμή των μισθών τους.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θέλει να ενημερώσει τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ότι μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω του διαδικτύου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα όπως μια καταγγελία υποβληθεί ανώνυμα, τόσο στη γραμμή 77778577, όσο και μέσω του διαδικτύου από ΕΔΩ.

Οι καταγγελίες εξετάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν καθυστερημένοι μισθοί το σωματείο θα διαταχτεί να τους καταβάλει άμεσα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων διαπιστώσει ότι το σωματείο δεν κατέβαλλε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ποδοσφαιριστή, θα διαταχτεί να τις καταβάλει όλες αναδρομικά.

Σημειώνεται επίσης ότι η υποχρέωση για καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους εργοδότες και δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν μη πληρωμή τους οι ποδοσφαιριστές.

Σημειώνεται επίσης ότι ο έλεγχος που θα γίνει από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων θα αφορά όλες τις συμφωνίες που τυχόν να τηρεί κάποιος ποδοσφαιριστής με το σωματείο του, ακόμα και αν κάποιες από αυτές δεν έχουν κατατεθεί στην ΚΟΠ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ