Από τον Ιανουάριο του 2021, θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί για την μητρότητα από την FIFA:

  • Οι ποδοσφαιρίστριες δικαιούνται άδεια μητρότητας δεκατεσσάρων εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον άδειας οκτώ εβδομάδων μετά τον τοκετό.
  • Ακόμα κι αν μπορεί, η ποδοσφαιρίστρια θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να παίζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.
  • Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η ποδοσφαιρίστρια θα δικαιούται τουλάχιστον τα δύο τρίτα του μισθού της.
  • Η ποδοσφαιρίστρια θα παραμείνει εγγεγραμμένη στην ομάδα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της άδειας μητρότητας. Μπορεί να διαγραφεί μόνο με την συγκατάθεσή της.
  • Εάν ένας σύλλογος τερματίσει ένα συμβόλαιο κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας, πρέπει να αποδείξει ότι η απόλυση δεν σχετίζεται με την άδεια εγκυμοσύνης ή μητρότητας.