Η πρώτη «Κίτρινη Προειδοποίηση» για φέτος!

Κίτρινη προειδοποίηση για «εξαιρετικά» ψηλή θερμοκρασία, εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, για σήμερα Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022. Η συγκεκριμένη προειδοποίηση έχει ισχύ μεταξύ των ωρών 11:00 και 16:00.

Να αναφέρουμε ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2022, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν αφού θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Στη βάση της εφαρμογής, εκ μέρους των εργοδοτών, των προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διαταγμάτων του 2014 και 2020, το ΤΕΕ θα ελέγχει μεταξύ άλλων:

  1. Οι εργοδότες θα πρέπει να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη θερμική καταπόνηση ή / και να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι στην αγορά διατίθενται ειδικά όργανα για ταυτόχρονη μέτρηση της θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου και υγρασίας.
  2. Για τεκμηρίωση της παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, οι εργοδότες πρέπει να καταγράφουν τις πιο πάνω μετρήσεις και τα μέτρα στον Πίνακα 14 του Κώδικα με τίτλο «Καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης ανά ώρα και μέτρων»
  3. Όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη σχετική υγρασία να ενεργούν σύμφωνα με τον Πίνακα 12 του Κώδικα με τίτλο «Επιβαλλόμενη σχέση εργασίας – αλλαγή εργασίας/ανάπαυσης», δηλαδή να μειώνουν ή και να διακόπτουν τις εργασίες που διεξάγουν.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ