Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών, συγκαλεί γενική συνέλευση την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, η ώρα 20:00 στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Σχολής Φόρουμ στη Νήσου, Λευκωσία. Η ημερήσια διάταξη είναι η ακόλουθη:

1. Ανασκόπηση 2014-2018
2. Παρουσιάσεις νομικών θεμάτων
3. Παρουσίαση – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων 2017
4. Εκπαιδευτικά προγράμματα – Υποτροφίες ΠΑΣΠ
5. Ασφαλιστικά Σχέδια ΠΑΣΠ