Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση

Ο ΠΑ.Σ.Π. συγκαλεί Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, η ώρα  08:00 μ.μ στα γραφεία του ΠΑ.Σ.Π. που βρίσκονται Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Γραφείο 202, 1066 στην Λευκωσία με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

  • Τροποποίηση του Καταστατικού
  • Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις τροποποιημένες πρόνοιες του Καταστατικού.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ