Από το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου η ανανέωση του Ασφαλιστικού Σχεδίου του ΠΑ.Σ.Π., για τους ποδοσφαιριστές μέλη του, τέθηκε σε εφαρμογή.

Θυμίζουμε ότι το Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο του ΠΑ.Σ.Π. σε συνεργασία με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε περίπτωση τραυματισμού με ένα πολύ μικρό ετήσιο ασφάλιστρο (κάτω από 3% του μέσου κόστους μιας εγχείρησης).

Προσοχή!

Πιο κάτω είναι οι τελευταίες ημερομηνίες που μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο:

14 Σεπτεμβρίου 2018: Κατηγορίες Α’, Β’, Γ’, Επίλεκτη ΣΤΟΚ
5 Οκτωβρίου 2018: Γυναικείο, Αγροτικό, Futsal
26 Οκτωβρίου: Ακαδημίες (U19 και κάτω μέχρι grassroots)

***Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Ενιαίο Ασφαλιστικό Σχέδιο είναι οι ποδοσφαιριστές να είναι μέλη του ΠΑ.Σ.Π.

Για τις λεπτομέρειες του σχεδίου ασφάλισης στα τηλέφωνα: 97877467 / 22519474

Για τον τρόπο πληρωμής και συμμετοχής στα τηλέφωνα: 22466508 / 22466509